Akademie věd ČR – pozvánka

Vytiskli jsme pozvánku na přednášku pro Akademii věd České republiky.