Profi Pro EZ

Profi Pro EZ

Pro multiaktivní společnost Profi Pro EZ, poskytující služby především v oblasti elektro, jsme navrhli logo, které by mohla použít pro všechny oblasti svého podnikání. Po několika návrzích byl společně upřednostněn ten, který obsahuje grafický prvek i název společnosti.

Grafický prvek má evokovat elektrický vodič s ochranou. Na druhé straně není striktně vázán jen k preferovanému oboru elektro, ale i k dalším činnostem společnosti. Tedy prvek uprostřed je zákazník, kterého obklopuje dodavatel svou péčí.