ZAREA

Zarea

Vytvoření moderních a přehledných stránek pro společnost ZAREA, zabývající se výstavbou zpevněných ploch. Důraz byl kladen na možnost ukázat svou „práci“.